Pyro-Man - ainutlaatuinen vaiheistettu polttotekniikka.

Pyro-Man:in kehittämä polttotekniikka edustaa käänteentekevää puunpolttoa pienkiinteistöiden lämmitysjärjestelmiin. Perinteisistä pelletin- taikka hakkeenpolttolaitteista poiketen polttoainetta ei polteta kekona, kuten nuotiossa, vaan palaminen tapahtuu vaiheistetusti. Ensimmäinen vaihe tapahtuu erillisessä, tarkoitusta varten suunnitellussa ja rakennetussa esipolttokammiossa.

Esipoltosta jääneet vielä palamiskelpoiset aineet sekoitetaan polttoilman kanssa ja johdetaan poltettavaksi esipolttimen välittömään läheisyyteen rakennettuun loppupolttoyksikköön.

Polttoaineesta jäänyt tuhka putoaa esipolttimen alapuolella olevaan tuhkasäiliöön, josta se on helposti poistettavissa, ja poisto voidaan myöskin automatisoida.

Prosessin polttoaineeksi soveltuvat puupelletti ja -hake.

Tekniikkamme polttaa pienhiukkaset lämmöksi, eikä pöllytä niitä piipusta taivaalle ympäristöä pilaamaan.

Itä-Suomen yliopistossa on tehty tutkimus polttimemme päästöistä.

Ohessa tiivistelmä tutkimuksesta.